اجرای رنگ آمیزی جداول با متراژ ۱۲۰۰۰ متر مربع و خط کشی ۳۰۰۰۰ متر طول از معابر سطح شهر و شهرکها تا پایان سال جاری

اجرای رنگ آمیزی جداول با متراژ ۱۲۰۰۰ متر مربع و خط کشی ۳۰۰۰۰ متر طول از معابر سطح شهر و شهرکها تا پایان سال جاری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و آغاز سال نو و طی مصوبه جلسه ستاد نوروزی شهرداری اقدام به رنگ آمیزی جداول و خط کشی معابر سطح شهر و شهرکها نموده است .

که در حال حاضر ۶۰۰۰ متر مربع از جداول سطح شهر و شهرکها انجام شده است و همچنین متراژ اجرائی خط کشی شده تاکنون ۱۴۰۰۰ متر طول اجراء گردیده است. که امیدواریم تا پایان سال جاری بطور کامل اجرائی شود.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر