مانور پاک سازی منطقه حاشیه خور ماهشهر و خیابان اروند و خیابان شریفی توسط واحد خدمات

مانور پاک سازی منطقه حاشیه خور ماهشهر و خیابان اروند و خیابان شریفی توسط واحد خدمات

 

به گزارش روابط عمومی صبح امروز ۲۴ اسفند در اقدامی عملیاتی واحد خدمات و عضو شورای شهر و معاونت خدمات شهر شهرداری بندرماهشهر منطقه خیابان شریفی و خیابان اروند تا حاشیه خور پاکسازی گردید.

 

در این اجراء بسته های فرهنگی به اهالی منطقه اهداء گردید.

 

 7