دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با شهردار بمناسبت روز شهرداران  

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با شهردار بمناسبت روز شهرداران

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با شهردار بمناسبت روز شهردارانبه گزارش روابط عمومی شهرداری ، جمشید اصلاحی رئیس شورا و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به مناسبت سالروز شهادت سردار باکری و روز شهرداران با مهندس صفری شهردار بندر ماهشهر دیدار نمودند.

 

 4