اجرای نورپردازی بر روی پل ولایت ناحیه صنعتی و پل بصیرت جنب دانشگاه توسط واحدهای زیبا سازی و تاسیسات شهرداری بندرماهشهر

اجرای نورپردازی بر روی پل ولایت ناحیه صنعتی و پل بصیرت جنب دانشگاه توسط واحدهای زیبا سازی و تاسیسات شهرداری بندرماهشهر

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در راستای ایجاد سیما و منظر شهری اجرای نورپردازی زیبا بر روی پل ولایت ناحیه صنعتی و پل بصیرت جنب دانشگاه اقدام گردید.