با نظارت امین بهبهانی اسلامی پاکسازی و نخاله برداری بازارچه فردوس انجام شد

با نظارت امین بهبهانی اسلامی پاکسازی و نخاله برداری بازارچه فردوس انجام شد

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، با پیگیری های امین بهبهانی اسلامی پاکسازی و نخاله برداری بازارچه فردوس به اتمام رسید.

 

پیگیری های صورت گرفته و بازدید و نظارت امین بهبهانی اسلامی باعث رفع مشکل چندین ساله این محل شد.