روشنایی پل شهرک شهید رجایی

روشنایی پل شهرک شهید رجایی

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، روشنایی پل شهرک شهید رجایی به اتمام رسید.

 

پل شهرک شهید رجایی که در مسیر تردد برون شهری قراردارد به همت و تلاش واحد تاسیسات دارای روشنایی شد.

 

این پل که جهت تردد موتورسیکلت تعبیه شده با ایجاد روشنایی یکی از پل های زیبای بندرماهشهر خواهد بود.

 

 1