پروژه پیاده رو سازی و جدول کاری و احداث فضای سبز بین بلوکی ساختمان های فاز ۷

پروژه پیاده رو سازی و جدول کاری و احداث فضای سبز بین بلوکی ساختمان های فاز ۷

 

به گزارش روابط عمومی از دفتر فنی و مهندسی شهرداری بندرماهشهر، انجام پروژه فضای سبز بین بلوک های ساختمانی فاز ۷ در دو مرحله جهت فضایی زیبا و با نشاط انجام گردید.

 

در فاز اول این عملیات که با هزینه ای بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال کار شامل پیاده رو سازی به متراژ ۹۰۰۰ متر مربع ، جدول کاری ۱۵۰۰ متر طول و احداث فضای سبز ۷۵۰۰ مترمربع به اتمام و مرحله بهره برداری رسید و در فاز دوم این عملیات که اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ کلید خورد و تا کنون پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشته است در مرحله آغاز بکار با براورد ریالی بالغ بر ۵۳ میلیارد ریال ، شامل پیاده رو سازی به متراژ ۱۸۰۰۰متر مربع ، جدول کاری ۳۰۰۰ متر طول و احداث فضای سبز ۱۵۰۰۰ متر طول معادل ۱.۵ هکتار شامل تعویض خاک با خاک مناسب ، کارگذاری زهکش و لوله های آبیاری و اتصال به سیستم دفع آب سطحی، اجرایی و شروع بکار گردید.

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

 

 2