جا نمایى و نصب قسمتى از تابلوهاى ایستگاه اتوبوس فاز ٧ توسط واحد ترافیک شهرداری بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : در ادامه طرح جهادی در فاز ۷ ،عملیات جا نمایى و نصب قسمتى از تابلوهاى ایستگاه اتوبوس فاز ٧ توسط واحد ترافیک شهرداری بندرماهشهر صورت پذیرفت .