ایمن سازی دوربرگردان های جدید الحداث سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر، با توجه به بازدید ها و بررسی هایی که توسط کارشناسان ترافیک شهرداری  و همچنین اکیپ تعمیر و نگهداری ، طرح عملیاتی ایمن سازی دوربرگردان های جدید الحداث سطح شهر توسط واحد ترافیک شهرداری بندرماهشهر انجام گردید .