توزیع کیسه زباله بین مسافرین در روز ۱۳ فروردین روز طبیعت توسط نیروهای خدماتی و گروه آوای بهار سبز و با حضور مهندس علی عساکره عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر  

توزیع کیسه زباله بین مسافرین در روز ۱۳ فروردین روز طبیعت توسط نیروهای خدماتی و گروه آوای بهار سبز و با حضور مهندس علی عساکره عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

توزیع کیسه زباله بین مسافرین در روز ۱۳ فروردین روز طبیعت توسط نیروهای خدماتی و گروه آوای بهار سبز و با حضور مهندس علی عساکره عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر به گزارش روابط عمومی جهت بالا بردن فرهنگ هر شهروند یک پاکبان و دوست داشتن طبیعت و فرهنگ نریختن زباله و پسماند غذایی در طبیعت شهرداری به همراه گروه آوای سبز اقدام به توزیع کیسه مخصوص زباله در پارکهای خور سیف، مجیدیه ، دریاچه نمک ، با حضور آقای علی عساکره عضو شورای اسلامی شهر اجراء گردید.