جداسازی فاضلاب از خور بندرماهشهر

جداسازی فاضلاب از خور بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر ، در بازدید ، فرماندار ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ، شهردار ، رئیس شورای اسلامی شهر و رئیس آبفا از وضعیت خور بندرماهشهر که بیش از دوساعت به طول انجامید مقررگردید ، بامشارکت شورای راهبردی و همکاری شهرداری و اداره آبفای بندرماهشهر کار جدا سازی فاضلاب از خور از محل میدان الغدیر تا سد تنظیمی ظرف دوماه آینده آغاز گردد.

شهردار بندرماهشهر با بیان اینکه یکی از اهداف مدیریت شهری جداسازی فاضلاب از خور است اظهار کرد : با توجه به مباحث بهداشتی ، اهمیت سلامت مردم و عاری شدن خور از فاضلاب تلاش ما این است تا با مشارکت شورای راهبردی وهمکاری اداره آبفا کار جداسازی فاضلاب از خور بزودی صورت گیرد.

 

 

 

 

 1