پایان فاز سوم احداث کانال دفع آب سطحی ضلع شرقی شهرک آیت الله طالقانی بندرماهشهر با حضور نائب رئیس شورای اسلامی شهر آقای سعد عساکره نژاد

پایان فاز سوم احداث کانال دفع آب سطحی ضلع شرقی شهرک آیت الله طالقانی بندرماهشهر با حضور نائب رئیس شورای اسلامی شهر آقای سعد عساکره نژاد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کار لوله گذاری و احداث کانال بتنی به طول ۵۰۰ متر با هزینه ای بالغ بر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ضلع شرقی شهرک آیت الله طالقانی اجرائی گردید.