بازدید شهردار از طرح جهادی پاکسازی و اقدامات عمرانی و خدماتی فاز ۷ بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :

مهندس مجاهدنظارات طی بازدیدی  از اقدامات طرح جهادی پاکسازی عمومی و اقدامات عمرانی و خدماتی صورت گرفته در فاز ۷ بازدید بعمل آورد .

ایشان در این بازدید از زیرسازی و آسفالت معابر ، هرس درختان ، ایجاد فضای سبز ، جدول کاری برخی از معابر  که از ماه گذشته در این منطقه آغاز شده ابراز خرسندی نمودند، و اظهار امیدواری کردند، که با برگزاری اینگونه طرح های جهادی موجبات رضایت مندی شهروندان وشاهد توسعه و عمران در شهر باشیم .