در ادامه روند نهضت آسفالت کار لکه گیری و زیرسازی و آسفالت مناطق مختلف شهر و شهرکها اجرائی گردید

در ادامه روند نهضت آسفالت کار لکه گیری و زیرسازی و آسفالت مناطق مختلف شهر و شهرکها اجرائی گردید

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبق برنامه ریزی جهت اجرای نهضت آسفالت و نخاله برداری در مناطق مختلف شهر و شهرکها از ابتدای هفته گذشته تا امروز ۲۵ فروردین کار نخاله برداری ، زیرسازی و لکه گیری و آسفالت در فاز هفت و بلوار رشدیه ، فاز ۴ جنب دادگستری ، شهرک شهید رجایی جنب فرهنگسرا و خیابان دولت ، منطقه دو خیابان های پارس و ماش اجرائی گردید.