بازدید میدانی اعضای شورای شهر از نحوه اجرای جدول کاری و کفپوش گذاری و کانال دفع آب های سطحی

بازدید میدانی اعضای شورای شهر از نحوه اجرای جدول کاری و کفپوش گذاری و کانال دفع آب های سطحی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ، عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر از ابتدای سال آغاز گردیده و پیشرفت فیزیکی قابل توجه ای صورت پذیرفته است .

جاده آب حدفاصل میدان ۹ دی تا پل خیابان کارگر ، پارک ایثار ، جاده کمربندی  ، خیابان وحدت ‌از دیگر نقاط مهمی بود که مورد بازدید دو عضو شورای اسلامی شهر مهندس مجتبی آبادی و علی عساکره قرار گرفت.