عملیات اصلاح طول رمپ سرعتکاه های معابر شهربندرماهشهر

عملیات اصلاح طول رمپ سرعتکاه های معابر شهربندرماهشهر

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر: عملیات اصلاح طول رمپ سرعتکاه های معابر شهربندرماهشهر باهدف افزایش ایمنی و تسهیل درتردد و نظم دهی عبور و مرور وسایل نقلیه آغاز گردید.