جدول کاری محل ترمیم شکستگی آب جنوب شرق بلوار طالقانی و زیر سازی پیاده رو کوچه جنب بانک صادرات خیابان وصال توسط گروه عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جدول کاری محل ترمیم شکستگی آب جنوب شرق بلوار طالقانی و زیر سازی پیاده رو کوچه جنب بانک صادرات خیابان وصال توسط گروه عمرانی