۳ و ۴ اردیبهشت ماه در ادامه نهضت آسفالت کار لکه گیری و زیرسازی و آسفالت نقاط مختلف شهر و شهرک ها

۳ و ۴ اردیبهشت ماه در ادامه نهضت آسفالت کار لکه گیری و زیرسازی و آسفالت نقاط مختلف شهر و شهرک ها

با توجه به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر کار زیر سازی و لکه گیری و آسفالت معابر مختلف شهر به شرح زیر انجام گردید :

۱. آغاز عملیات نهضت آسفالت خیابان شلمچه و معابر فرعی منطقه پشت شهرداری قدیم و شهربانی و خیابان شلمچه به انضمام معابر فرعی

۲. بلوار طالقانی حدفاصل دو چراغ راهنما

۳. ادامه ی اصلاح رمپ سرعتکاه های سطح شهر

۴. معابر شهرک رجایی

۵. پارکینگ مسجد جامع ناحیه صنعتی

۶. بلوار رشدیه باند دوم

لازم به ذکر است از آغاز کار عملیات نهضت آسفالت تناژی حدوداً ۲۸۵۸۷۲۵ کیلوگرم معادل تقریبا ۲۸۶۰ تن آسفالت در نقاط مختلف شهر و شهرکها اجرائی گردیده است .