احداث کانال دفع آبهای سطحی پشت شهربانی کوچه آژانس مهاجر توسط گروه عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :احداث کانال دفع آبهای سطحی پشت شهربانی کوچه آژانس مهاجر توسط گروه عمران