پروژه احداث(آب انبار) مخازن ذخیره سازی آب فضای سبز در نقاط مختلف شهر

پروژه احداث(آب انبار) مخازن ذخیره سازی آب فضای سبز در نقاط مختلف شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت آبیاری فضای سبز بلوارها ، پارک ها ، میادین و بوستان های سطح شهر و شهرک ها و کاهش استفاده از آب شرب ، پروژه (آب انبار) مخازن ذخیره سازی آب فضای سبز در نقاط مختلف شهر در حال احداث میباشد.