احداث جدول کاری ضلع غربی بازار مصلی

به گزارش روابط عمومی وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : احداث جدول کاری ضلع غربی بازار مصلی توسط گروه عمران