بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و تعدادی از کارگران به نمایندگی از مجموعه بزرگ و زحمت کش شهرداری بندرماهشهر

بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و تعدادی از کارگران به نمایندگی از مجموعه بزرگ و زحمت کش شهرداری بندرماهشهر

 

 3