تداوم آسفالت نقاطی از سطح شهر بندرماهشهر

تداوم آسفالت نقاطی از سطح شهر بندرماهشهر

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر ، درتداوم نهضت آسفالت ، عملیات آسفالت نقاطی ازسطح شهر شامل خیابان شلمچه ۱و۲ ، دوربرگردان میدان شهید فهمیده ، انتهای خیابان نظام مهندسی و خیابان نیلوفر واقع در فازدو باهدف رفاه وآسایش شهروندان ، تردد راحت وآسان وسائط نقلیه در روزهای دهم ویازدهم اردیبهشت اجراء گردید.