دیدار حسین صفری شهردار و معاونین و تعدادی از مدیران اجرایی و اداری شهرداری با اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و عرض تبریک بمناسبت ۹ اردیبهشت روز شوراهای شهر و روستا در ساختمان مرکزی شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

دیدار حسین صفری شهردار و معاونین و تعدادی از مدیران اجرایی و اداری شهرداری با اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر و عرض تبریک بمناسبت ۹ اردیبهشت روز شوراهای شهر و روستا در ساختمان مرکزی شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

 

 2