نصب و ترمیم ایستگاه های اتوبوس توسط واحد ترافیک شهرداری بندرماهشهر

نصب و ترمیم ایستگاههای اتوبوس توسط واحد ترافیک شهرداری بندرماهشهر

 

شهروندان گرامی : در حفظ و نگهداری از ایستگاه های اتوبوس کوشا باشید