جانمائی و بازدید مهندس علی عساکره عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پروژه ایستگاه آتشنشانی شهرک شهید رجایی

جانمائی و بازدید مهندس علی عساکره عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پروژه ایستگاه آتشنشانی شهرک شهید رجایی

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر مهندس علی عساکره در بازدید و جانمایی ایستگاه آتشنشانی شهرک شهید رجایی بیان نمود ، از نیازهای اساسی منطقه شهرک شهید رجایی احداث ایستگاه آتشنشانی است که طی پیگیری های زیاد خوشبختانه جانمایی و در آینده نزدیک مراحل احداث ایستگاه شروع بکار خواهد شد و منطقه شهرک شهید رجایی از لحاظ ایمنی و حوادث ، پیشگیری و از اتفاقات ناگوار ایمن خواهد شد.