بازدید مشترک دوتن از اعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از پروژه احداث کانال بتنی دفع آبهای سطحی ضلع غربی شهرک طالقانی

بازدید مشترک دوتن از اعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از پروژه احداث کانال بتنی دفع آبهای سطحی ضلع غربی شهرک طالقانی

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، مهندس علی عساکره و مهندس جلال دریس از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بندرماهشهر به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرای پروژه احداث کانال بتنی دفع آبهای سطحی ضلع غربی شهرک طالقانی از این پروژه بازدید کردند.

کانال بتنی دفنی ضلع غربی شهرک طالقانی به طول بیش از ۱۶۰۰ متر و لوله گذاری به طول ۴۰۰ متر و اعتباری بالغ بر ۱۶۳ میلیارد ریال در حال اجراء می باشد.

 

 با احداث این کانال‌ ، شاهد تغییرات چشمگیری از مدیریت بحران در زمانهای بارش و دفع وهدایت آبهای سطحی در این منطقه خواهیم بود.