تراش آسفالت ، زیرسازی و آسفالت ضلع شرقی حاشیه خور حد فاصل پل ابوذر تا پل ۲۲ بهمن

تراش آسفالت ، زیرسازی و آسفالت ضلع شرقی حاشیه خور حد فاصل پل ابوذر تا پل ۲۲ بهمن

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیرو مطالبات بحق شهروندان مبنی بر فرسوده شدن آسفالت ضلع شرقی حاشیه خور حد فاصل پل ابوذر تا پل ۲۲ بهمن و در ادامه نهضت آسفالت کار تراش آسفالت ، زیرسازی و آسفالت این محل با متراژ بیش از ۵۸۰۰ متر مربع اجراء گردید.

 

 3