آسفالت ورودی کوی مهر (فاز ۷) از طرف جاده کمربندی روبروی پایانه خودروهای سنگین

آسفالت ورودی کوی مهر (فاز ۷) از طرف جاده کمربندی روبروی پایانه خودروهای سنگین

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر :

آسفالت ورودی کوی مهر (فاز ۷ ) یکی از مطالبات مردمی بوده که پس از تراشه و زیرسازی امروز آسفالت گردید و موجب رضایتمندی مردم و مخصوصا ساکنین کوی مهر( فاز ۷ ) از شهرداری بندر ماهشهر شده است.