تعهد در خدمت رسانی به مردم در اولویت کارمان می باشد/اجرای پروژه جاده مجیدیه در پی بد عهدی شرکت هایی که بیشترین استفاده کننده از این مسیر می باشند و به‌ تعهد مالی خود عمل نکردند

تعهد در خدمت رسانی به مردم در اولویت کارمان می باشد/اجرای پروژه جاده مجیدیه در پی بد عهدی شرکت هایی که بیشترین استفاده کننده از این مسیر می باشند و به‌ تعهد مالی خود عمل نکردند

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر ،با توجه به شروع آسفالت ریزی جاده مجیدیه ، آقایان جمشید اصلاحی رئیس شورای اسلامی شهر و حسین صفری شهردار از روند اجرای آسفالت جاده مجیدیه و از روند عملیات پایانی این پروژه مهم بازدید نمودند.

 

 1