طراحی و رنگ آمیزی مخازن پسماند ، درجهت فرهنگسازی نظافت عمومی شهر

طراحی و رنگ آمیزی مخازن پسماند ، درجهت فرهنگسازی نظافت عمومی شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از واحد زیباسازی ، با همت واحد تاسیسات و خدمات شهر تعداد هشتاد مخزن با طرح های آموزشی و انگیزشی برای اولین بار در شهر بندرماهشهر در حال انجام میباشد که امیدواریم به سمتی برویم که به کمک و همراهی شهروندان عزیز ، شهری پاکیزه داشته باشیم.