در سومین هفته اجرای طرح به وقت ورزش و استقبال خوب شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در پی اطلاع رسانی برگزاری طرح به وقت ورزش که در روز جمعه هر هفته در محل پارک بزرگ مهر و ماه ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۳۰ اجراء گردید با استقبال خوب شهروندان ورزش دوست قرار گرفت.