فرصتی بی نظیر جهت راه اندازی کسب و کار در بندرماهشهر

فرصتی بی نظیر جهت راه اندازی کسب و کار در بندرماهشهر

شهرداری بندر ماهشهر در نظر دارد مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین بندرماهشهر را با شرایط استثنایی اجاره دهد ، جهت اطلاع از شرایط مزایده به واحد امور قراردادها واقع در ساختمان مرکزی شهرداری بندرماهشهر مراجعه نمایید.

فروش اسناد مزایده: از ۲۴ خردادماه لغایت ۶ تیرماه سال جاری

ارائه پاکت : ۱۶ تیرماه

بازگشایی : ۱۸ تیرماه

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

 

 2