خدمت بی منت نهضت آسفالت در مناطق مختلف شهر و شهرکها در هفته جاری

خدمت بی منت نهضت آسفالت در مناطق مختلف شهر و شهرکها در هفته جاری

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر عملیات بهسازی و آسفالت مناطقی اعم از فرعیات خیابان مجاهد شهرک طالقانی ، منطقه کاریابی جنب پارک محله ای ، معابر مختلف کوی کوثر(فاز۶) و کوی مهر(فاز۷) جهت سهولت عبور و مرور خودروها و رفع مطالبات بحق شهروندان اجرائی گردید.

 

 2