پروژه احداث باند دوم سواره رو حاشیه کریدور ناحیه صنعتی حدفاصل پل امیرکبیر تا پل معلم

پروژه احداث باند دوم سواره رو حاشیه کریدور ناحیه صنعتی حدفاصل پل امیرکبیر تا پل معلم

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با هدف بهبود و تسهیل ترافیک و روانسازی عبور و مرور در خیابان وحدت در ادامه پیشرفت پروژه احداث باند دوم سواره رو حاشیه کریدور ناحیه صنعتی حدفاصل پل امیرکبیر تا پل معلم از سر گرفته شد.