شروع بکار پروژه پیاده رو سازی حدفاصل میدان مارون تا میدان باغ رضوان جهت تسهیل عبور و مرور

شروع بکار پروژه پیاده رو سازی حدفاصل میدان مارون تا میدان باغ رضوان جهت تسهیل عبور و مرور

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر پروژه فوق با هدف بهبود و تسهیل ترافیک و روانسازی ورودی آرامستان حد فاصل میدان مارون تا میدان آرامستان بندر ماهشهر شروع بکار گردید.

نظارات رییس دفترفنی در گزارشی اعلام داشتند در این پروژه مهم که ۷۰۰ مترمکعب تهیه و پخش و کوبش مصالح زیراساس و ۱۱۰۰ مترطول جدولکاری و حدود ۲۰۰ متر لوله گذاری به جهت دفع آب سطحی و مساحتی حدود ۴۰۰۰ مترمربع پیاده راه سازی آسفالتی در مدت سه ماه و اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجراء میگردد از مطالبات بحق شهروندان در مراجعه به آرامستان بوده است خوشبختانه برطرف خواهد شد.