برگزاری کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه توسط کارشناس بیمه های بازرگانی در سالن اجتماعات شهرداری مرکزی

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه توسط کارشناس بیمه های بازرگانی در سالن اجتماعات شهرداری مرکزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر جهت آشنایی همکاران با مفاهیم و اصول بیمه های بازرگانی ، واحد آموزش و سرمایه انسانی شهرداری بندرماهشهر اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی نمود.

در این کارگاه که با حضور کارشناس بیمه های بازرگانی اجراء گردید با استقبال خوب کارکنان شهرداری مواجه شد.