عملیات احداث باند دوم خیابان وحدت حد فاصل پل امیرکبیر تا پل معلم با پیشرفت فیزیکی ۹۰٪

عملیات احداث باند دوم خیابان وحدت حد فاصل پل امیرکبیر تا پل معلم با پیشرفت فیزیکی ۹۰٪

 

 2