عملیات زهکشی و تعویض خاک و چمن زنی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی و بلوار هفده شهریور توسط فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

عملیات زهکشی و تعویض خاک و چمن زنی بلوار شهید حاج قاسم سلیمانی و بلوار هفده شهریور توسط فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

 

 2