پذیرایی از عزاداران حسینی (ع) توسط نیروهای حراست شهرداری بندرماهشهر در شب عاشورا

پذیرایی از عزاداران حسینی (ع) توسط نیروهای حراست شهرداری بندرماهشهر در شب عاشورا

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در زمانی که همه تکایا و هیئات مذهبی در حال پذیرایی از عزاداران حسینی بودند گروه گشت ویژه حراست شهرداری بندرماهشهر هم به نوبه خود همنوا و همراه با دیگر ایستگاه های صلواتی موجود در سطح شهر و شهرکها اقدام به توزیع شربت در بین عزاداران نمودند تا در این راه سهیم باشند.

 

 

 1