تقدیر و تشکر مهندس نظارات شهردار بندر ماهشهر از کارگران زحمت کش فضای سبز و خدمات شهر منطقه ۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :صبح امروز مهندس نظارات شهردار و سرکارخانم افشون عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر ضمن حضور در ساختمان مدیریت منطقه ۲ شهرداری  از زحمات بی وقفه و شبانه روزی کارگران فضای سبز و خدمات شهر منطقه ۲ تقدیر بعمل آوردند.