حضور مهندس آبادی رئیس و مهندس فیصلی عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر درمراسم جشن عید سعید غدیر خم در مسجد چهارده معصوم (ع) به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری  و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر :حضور مهندس آبادی رئیس و مهندس فیصلی عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر درمراسم جشن عید سعید غدیر خم در مسجد چهارده معصوم (ع)