اطلاعیه روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

باسمه تعالی
از همشهریان عزیز درخواست می شود بمنظور اطلاع از اقدامات شهرداری در سطح شهر به ایسناگرام شهرداری به ادرس
http://www.instagram.com/mahshahrcity.ir
بپیوندید و روزانه از اخبار وگزارشات خبری ما اطلاع کسب کرده وبا ارائه نظرات ، پیشنهادات وانتقادات سازنده خویش ما را در راستای وظایف محوله یاری دهند.
باتشکر
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر