بازدید میدانی حاج حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ، از بندرتجاری وخورسیف بندرماهشهر

بازدید میدانی حاج حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ، از بندرتجاری وخورسیف بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، حاج حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ، از بندر تجاری وخورسیف بندرماهشهر بازدید کردند .

دراین بازدید که حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان بندرماهشهر درمجلس شورای اسلامی ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و حسین صفری شهردار بندرماهشهر ایشان را همراهی می کردند ، راههای لایروبی خورسیف و پیشرفت فیزیکی ساخت بندرتجاری خورسیف مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.