نصب سکان کشتی در ورودی شهر بندرماهشهر

نصب سکان کشتی در ورودی شهر بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، المان سکان کشتی به عنوان نماد و نشان دهنده موقعیت ساحلی بندرماهشهر، انعکاس فرهنگ و حفظ آداب و سنن مردم ، بهبود و زیبا سازی فضاهای شهری و ایجاد چشم‌ انداز زیبا در ورودی شهر حاشیه میدان شهید فهمیده نصب گردید.