بازدید آقای مهندس آباد ریاست محترم شورای شهر و رسیدگی به مشکلات شهرک طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی هشر بندر ماهشهر :بازدید آقای مهندس آباد ریاست محترم شورای شهر و رسیدگی به مشکلات شهرک طالقانی منطقه ۳ شهرداری بندر ماهشهر