بازدید مشترک حاج حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ، شهردار ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های دردست اقدام شهرداری بندرماهشهر

بازدید مشترک حاج حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار ، شهردار ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های دردست اقدام شهرداری بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ؛ حاج حبیب آقاجری نماینده مردم شهرستان بندرماهشهر که فریدون بندری فرماندار، شهردار، رئیس واعضای شورای اسلامی شهر ورئیس اداره ورزش وجوانان وتنی چند از مدیران شهرداری ایشان را همراهی می کردند از پروژه های دردست اقدام شهرداری بازدید ودرجریان پیشرفت فیزیکی این پروژها قرار گرفتند.

پروژه های ساختمان اداری بندر خور سیف ، ساختمان فرهنگسرای در دست احداث ، میدان میوه و تره بار و ورزشگاه مرحوم رحیم عساکره شهرک آیت الله طالقانی از مراکزی بود که مورد بازدید ایشان و هیئت همراه قرار گرفت.