برگزاری دوره تخصصی فن بیان و ارتباط موثر با حضور استاد سید وحید مرتضوی مجری و کارگردان صدا و سیما در محل فرهنگسرای شهید رجائی شهرداری با همکاری موسسه الحافظون

برگزاری دوره تخصصی فن بیان و ارتباط موثر با حضور استاد سید وحید مرتضوی مجری و کارگردان صدا و سیما در محل فرهنگسرای شهید رجائی شهرداری با همکاری موسسه الحافظون

فرهنگی اجتماعی شهرداری بندرماهشهر