پیاده رو سازی با روکش بتن طرح دار در کوچه خیام توسط واحدگروه عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :پیاده رو سازی با روکش بتن طرح دار در کوچه خیام توسط واحد گروه  عمرانی