زیرسازی های نوارهای حفاری شده در سطح شهر و رفع مشکلات آنها طی هفته گذشته توسط واحد زیر سازی و آسفالت

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :زیرسازی های نوارهای حفاری شده در سطح شهر و رفع مشکلات آنها طی هفته گذشته توسط واحد زیر سازی و آسفالت